O'ZBEKISTON SHAXMAT FEDERATSIYASI TARIXI VA FAOLIYATI

O'ZBEKISTON SHAXMAT FEDERATSIYASI
O'zbekiston shaxmat federatsiyasi 1992 yil 11 mayda tashkil etilgan.
Federatsiyaning yuqori organi Federatsiya Konferensiyasi bo'lib, kamida to'rt yilda bir marta chaqiriladi.
Konferensiyalar orasidagi davrda federatsiyaning boshqaruv organi 4 yilga saylanadigan Ijroiya qo'mitadir.

FEDERATSIYANING XALQARO FAOLIYATI
Federatsiya O'zbekiston shaxmatchilarini Xalqaro Federatsiya (FIDE), Osiyo Shaxmat Federatsiyasi va boshqa xalqaro tashkilotlarda manfaatlarini ifoda etadi.

FEDERATSIYANING BOSHQA TAShKILOTLAR BILAN BOSHQARMASI.
Federatsiya shaxmat sohasida turli respublika va xalqaro tashkilotlar bilan o'zaro tenglik va o'zaro hurmat tamoyillari asosida munosabatlarni o'rnatadi. Federatsiya tashkiliy faoliyatida respublika va xalqaro tashkilotlar va birlashmalar bilan shartnoma asosida yoki boshqa shartnoma asosida hamkorlik qiladi. Hozirda 1700 dan ortiq kishi O'zbekiston shaxmat federatsiyasining a'zosi.

FEDERATSIYA TASHKILOTLARI
Xalqaro shaxmat akademiyasi.